Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi KSCL HKI Tin 6 2017 - 2018

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Quý
Ngày gửi: 09h:52' 21-12-2017
Dung lượng: 27.1 KB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU
TRƯỜNG THCS NHUẾ DƯƠNG
TỔ: KHTN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKI
Năm học: 2017 – 2018.
Môn: TIN 6
Thời gian làm bài: 45 phút(Không kể thời gian giao đề)


A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)
1. Thông tin là:
A. Sự hiểu biết về con người
B. Những gì biết qua báo chí và truyền hình
C. Tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người
D. Điều mà mọi người nói chuyện với nhau
2. Hoạt động thông tin bao gồm:
A. Nhận và xử lý thông tin B. Nhận, xử lý, trao đổi và lưu trữ thông tin
C. Xử lý thông tin D. Nghiên cứu về máy tính
3. Một trong các nhiệm vụ của tin học:
A. Nghiên cứu về máy tính điện tử
B. Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động dựa vào máy tính điện tử
C. Nghiên cứu việc tính toán của con người
D. Nghiên cứu bộ não con người
4. Phần chính của bộ nhớ trong là:
A. RAM B. CDROM C. DVD và CD D. USB
5. Thông tin lưu trữ trong máy tính được gọi là:
A. Lưu trữ thông tin B. Dữ liệu C. Văn bản D. Xử lý thông tin
6. Đơn vị chính để đo dung lượng bộ nhớ:
A. Byte, kilo byte, mega byte, giga byte B. byte, bit, mega bit, giga bit
C. giga byte, bit, kilo byte D. kilo byte, deca byte, bit.
7. Quan sát thanh công việc hiện có bao nhiêu chương trình đang chạy?
/
A.1 B. 2 C. 3 D. 4
8. Tên tệp gồm có:
A. Phần tên và không có phần mở rộng
B. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm (.)
C. Phần tên và phần mở rộng
D. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nêu các hoạt động thông tin của con người?.
Câu 2. (2 điểm) Nêu tư thế ngồi làm việc với máy tính?
Câu 3. (2 điểm) Nêu khái niệm phần mềm? Thế nào là phần mềm ứng dụng ? thế nào là phần mềm hệ thống?
Câu 4. (2 điểm) Thông tin là gì? Kể tên các dạng thông tin cơ bản?

 
Gửi ý kiến