Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi KSCL HKI Toán 6 2017 - 2018

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Quý
Ngày gửi: 07h:39' 22-12-2017
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NHUẾ DƯƠNG
TỔ: KHTN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKI
Năm học: 2017 – 2018.
Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 90’(Không kể thời gian giao đề)


Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 2đ )
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cho tập hợp cách viết nào sau đây là đúng :
A. ; B. ; C. ; D..
Câu 2: Kết quả của phép tính 72012. 7 là.
A. 7 2014 B. 72013 C.72012 D. 72011
Câu 3:Trong các số sau, số chia hết cho cả 2; 3 ;5 và 9 là:
A. 2500 ; B. 3210; C. 4590; D. 45
Câu 4: Kết quả sắp xếp các số -2 ; 0 ; -101 ; 99 theo thứ tự tăng dần là :
A. -2 ; 0 ; 99 ; -101 B.-101 ; 99 ; -2 ; 0
C. -2; -101 ; 0 ; 99 D. -101 ; -2 ; 0; 99
Câu 5: Trong các số 7; 8; 9; 10 số nguyên tố là:
A. 7 B.9 C. 8 D. 10
Câu 6: Trong hình bên:
Hai tia đối nhau là:
A. Ax và By B. Bx và By C. AB và BA D. Ay và Bx
Câu 7. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. AI + IB = AB B. IA = IB C. IA = IB = D. Tất cả đều đúng
Câu 8:: Nếu điểm P nằm giữa hai điểm E và Q thì:
A. PE + EQ = PQ B. EP + PQ ( EQ C. EQ + QP = EP D. EP + PQ = EQ
II/ TỰ LUẬN: (8 đ)
Câu 1:(2 đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
A= 23.25 + 75.23 b. B = 5.42 – 18: 32
c. C = (-123) + 432 + 123 + (-200)
d. D = 160 : {|-17| + [32.5 – (14 + 211: 28)]}
Câu 2: (1,5 đ) Tìm x (Z biết :
a. x +(-2012) = -2013 b. 
c. 
Câu 3: (1,5đ) Một số sách khi xếp thành từng bó 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách?
Câu 4: (2đ) Trên tia Ax , vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2 cm , AC = 8 cm.
a/ Tính độ dài đoạn thẳng BC .
b/ Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Tính độ dài đoạn thẳng BM .
c/ Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax . Trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2 cm .
Chứng minh rằng: A là trung điểm của đoạn thẳng BD .
Câu 5: (1đ)
Chứng minh rằng: (1028 + 8) ⋮ 36

DUYỆT CỦA TTCM
GIÁO VIÊN RA ĐỀ


 
Gửi ý kiến